Salade Vénitienne

10,00€

Salade Vénitienne

Salade, tomate, oignons, poulet, bleu, mozzarella